Cevi, fitinzi i ventili

LV POOLS u svojoj ponudi ima širok asortiman PVC cevi, fitinga, ventila i propratnog montažnog materijala koji se koristi za povezivanje instalacija bazena ali se mogu koristiti i u drugim namenama u oblasti građevinarstva. Sve cevi, fitinzi i ventili poseduju atest na pritisak do 10 bar-a, faktor bezbednosti C=2,5 i sertifikat za pitku vodu. Prozvedene su od U-PVC i UH-PVC plastike debljine prve klase koje se koriste u hidro tehnici.

U-PVC cev za pijaću vodu pod pritiskom PN 10

D [mm] Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90

Gibljivo crevo

D [mm] Ø32 Ø50 Ø63

U–PVC providna cev

D [mm] Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90

Kuglasti ventil sa holenderom (za vodu)

d1 [mm] Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90

Kuglasti ventil sa holenderom sa unutrašnjim navojem sa jedne strane

d1 [mm] Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90
R1 [inch] 3/8” ½ “ ¾” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”

Kuglasti ventil sa holenderom sa unutrašnjim navojem sa obe strane

d1 [mm] Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90
R [inch] 3/8” ½ “ ¾” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”

Kuglasti ventil sa holenderom (obostrani adapter pritiska)

d1 [mm] Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90

Nepovratni ventil

d1 [mm] Ø50 Ø63 Ø75 Ø90

Nepovratni ventil sa unutrašnjim navojem sa jedne strane

d1 [mm] Ø50 Ø63 Ø75 Ø90
R1 [inch] 1 1/2” 1 1/2” 2 1/2” 3”

Nepovratni ventil sa unutrašnjim navojem sa obe strane

R1 [inch] 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”

Holender

d1 [mm] Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90

Holender sa unutrašnjim navojem sa jedne strane

d1 [mm] Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90
R1 [inch] 3/8” ½ “ ¾” 1” 1 1/4 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”

Holender sa unutrašnjim navojem sa obe strane

d1 [mm] Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90
R1 [inch] 3/8” ½ “ ¾” 1” 1 1/4 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”

Holender sa mufom i spoljašnjim navojem

D [mm] Ø50 Ø63 x Ø50 Ø63
R1 [inch] 1 1/2” 1 1/2” 2”

Luk 90°

d1 [mm] Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90

Luk 90° sa unutrašnjim navojem sa jedne strane

d1 [mm] Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90
R1 [inch ½ “ ¾” 1” 1 1/4 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”

Luk 90° sa unutrašnjim navojem sa obe strane

R1 [inch] ½ “ ¾” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”

Luk 90° sa spoljašnjim navojem sa jedne strane

D [mm] Ø50 Ø63
d1 [mm] Ø40 Ø50
R1 [inch] 1 1/2” 2”

Luk 45°

d1 [mm] Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90

Luk 45° sa unutrašnjim navojem sa jedne strane

d1 [mm] Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90
R1 [inch] ½ “ ¾” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”

Luk 45° sa unutrašnjim navojem sa obe strane

R1 [inch] ½ “ ¾” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”

Prava račva 90°

d1 [mm] Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90

Prava račva 90° sa unutrašnjim navojem sa jedne strane

d1 [mm] Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90
R1 [inch] ½ “ ¾” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”

Prava račva 90° sa unutrašnjim navojem sa obe strane

R1 [inch] ½“ ¾” 1” 11/4” 11/2” 2” 21/2” 3”

Prava račva 90° sa redukcijom

d1 [mm] Ø32 Ø32 Ø32 Ø40 Ø40 Ø40 Ø50 Ø50 Ø50 Ø63 Ø63 Ø63 Ø63 Ø75 Ø90 Ø90
d2 [mm] Ø20 Ø25 Ø50 Ø20 Ø25 Ø32 Ø20 Ø32 Ø40 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø63 Ø32

Dvostruka prava račva 90°

d1 [mm] Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90

Kosa račva 45°

d1 [mm] Ø50 Ø63 Ø75 Ø90

Redukcijski muf

d1 [mm] Ø20 Ø25 Ø32 Ø32 Ø40 Ø40 Ø40 Ø50 Ø50 Ø63 Ø63 Ø63 Ø75 Ø75 Ø75 Ø90 Ø90 Ø90 Ø90
D [mm] Ø16 Ø20 Ø20 Ø25 Ø20 Ø25 Ø32 Ø32 Ø40 Ø32 Ø40 Ø50 Ø40 Ø50 Ø63 Ø32 Ø50 Ø63 Ø75

Redukcijski muf sa unutrašnjim navojem

D [mm] Ø25 Ø32 Ø40 Ø40 Ø50 Ø50 Ø63 Ø63 Ø75 Ø75 Ø90 Ø90
R1 [inch] ½” ½” ¾ 1” 1” 1 1/4” 1” 1 1/2” 1 1/2” 2” 2” 2 1/2”

Nastavak za cevi - muf

d1 [mm] Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90

Muf sa unutrašnjim navojem sa jedne strane

d1 [mm] Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63
R1 [inch] ½” ¾” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”

Muf sa unutrašnjim navojem sa obe strane

d1 [mm] Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63
R [inch] ½” ¾” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”

Muf sa spoljašnjim navojem sa jedne strane

d1 [mm] Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90
R [inch] ½” ¾” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”
D [mm] Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90 Ø110

Muf sa spoljašnjim navojem sa jedne strane - dugi tip

d1 [mm] Ø50 Ø63 Ø75 Ø90
R [inch] 1 1/2 2” 2 1/2” 3”

Dupla spojnica sa navoja na navoj

R1 [inch] ½” ¾” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”

Spojnica reducir sa navoja na navoj

R1 [inch] ¾” 1” 1 1/4” 1 1/2” 1 1/2” 2” 2” 2” 2 1/2” 2 1/2” 3” 3”
R2 [inch] ½” ¾” 1” 1” 1 1/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 1 1/4” 2” 2” 2 1/2”

Reducir sa spoljašnjim navojem na crevo-šelnu

d1 [mm] Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90
R1 [inch] ½ “ ¾” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”

Reducir sa spoljašnjim navojem na rezervoar

d1 [mm] Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90
R1 [inch] ½ “ ¾” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”

Fiksna prirubnica

d1 [mm] Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90

Čep

d1 [mm] Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90

Čep sa unutrašnjim navojem

R1 [inch] ½” ¾” 1” 1 3/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”

Tester vode

d1 [mm] Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90

Lepak za PVC

Težina [gr] 125 250 500 1000