Turbine – vakum pumpe

Turbine – vakum pumpe su višenamenski bočni kompresori koji služe za pravljenje atrakcija – masaže vazuhom putem namenskih mlaznica. Takođe pomoću njih se instaliraju gejziri koji sa poda bazena stvaraju vodeno-vazdušni vrtlog. Time se odaje prijatan i relaksirajući osećaj. U koliko se zahteva da turbina radi u kontinuitetu duže od 30min neophodno je ugraditi intecooler.

Prohromske turbine – vakum pumpe

Tip Turbina sa bočnim ulazima
Protok [m3/h] 2450
Max pritisak [mbar] 1080
Hermetičnost IP 55 (klasa F)

Plastične turbine – vakum pumpe

Snaga [W] 300 700
Max broj mlaznica 8 – 16 16 – 32
Hermetičnost IP 45 (klasa F) IP 45 (klasa F)

Intercooler

Intercooler služi da bi se postigao duži rad turbine – vakum pumpe od 30min, a da pritom ne dođe do deformiteta cevi. Pravi se od filtracionog voda u mašinskoj sobi.