Rubni kamen - Istra II

Ravni

*širina naleganja 25cm - 40cm Težina [kg] Srednja dužina [cm]
Ravni 60cm 21,30 60,00

Ugaoni

*širina naleganja 25cm - 40cm Težina [kg] Srednja dužina [cm]
Ugaoni unutrašnji – oštar 25,56 72,00
Ugaoni spoljašnji – oštar 25,56 72,00